SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/004 | 3390 Füzesabony Ifjúság u. 17.

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Az iskola rövid története

„Az iskola a legszebb életdarab… amely töményebben, rendezettebben, tisztábban, egyértelműen valósítsa meg azt, amit társadalmi célul tűztünk ki.” - Hegedűs Albert -

1963 szeptemberében indult az általános gimnázium két párhuzamos osztállyal. Az első osztályoknak az egykori II. sz Általános Iskola adott otthont. Mai épületébe az intézmény 1966-ban költözött. Kezdetét vette a hagyományteremtés, a színes diákélet, az önálló intézményi-tevékenység, az alma mater megteremtése. Az oktató-nevelő munka a hagyományos gimnáziumi képzéssel kezdődött, amely folyamatosan szélesedett, gazdagodott. Először az általános képzés mellett a gyakorlati, szakmai alapozást nyújtó képzés volt a domináns különböző gyakorlati foglalkozásokkal (gépszerelő, növénytermesztő,famegmunkáló).

1975-től bevezetésre a gyakorlati fakultációk (gépjárművezetői, államigazgatási). 1977-től távgépíró-kezelői fakultációval bővült a kínálat.

Az új tantervi reformokból adódóan 1982-től lehetőség nyílt a könyvtárkezelői, vasútforgalmi, számítógép-kezelői (operátori) képzés indítására. Ez mind azt bizonyítja, hogy a felsőfokú tanulmányok előkészítése mellett az iskola elősegítette a közvetlen munkába állást is.

1967/68-as tanévben iskolánk felnőtt képzést is szervezett városunkban. Aki tanulni szeretett volna, azelőtt kinyíltak a kapuk, esélyt adva ezzel mindenkinek az érettségi megszerzésére, a továbblépés lehetőségére.

A füzesabonyi gimnáziumba járó felnőttek nemcsak érettségi bizonyítványt szereztek, hanem megértést, támogatást, bátorítást és segítő kéznyújtást is kaptak. Barátokat szereztek, sikereket értek el, sokuk számára ez az iskola és a valahova tartozás érzését.

Az 1977/78-as tanév új feladatot hozott az iskolának. Indult a középfokú szakképzés keretében a postaforgalmi szak, amely kibővítette a beiskolázási körzetet. (Heves megye), az intézményi kapcsolatrendszert (Postaigazgatóság, Posták). Végzett növendékeink zöme szakmájában helyezkedett el a postaigazgatóság által biztosított állásokban, néhányan a győri szakirányú főiskolán tanultak tovább.

1985-ben az 50 férőhelyes kollégiummal bővült iskola. A jól felszerelt, kényelmes bentlakásos intézmény otthont adott az addig albérletben lakó, rossz körülmények között élő, messziről bejáró tanulóknak.

 

Az iskola 1988-ban vette fel Remenyik Zsigmond író nevét.

 

1966/97-es tanévtől a szakközépiskolai képzés átalakult. A tanulók az első négy évben közismereti és szakmai tantárgyakat egyaránt tanultak. A diákok a negyedik év végén a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tettek, és a tanulmányaikat az ötödik szakképzési évfolyamon folytatták. az ötödik évfolyamon csak szakmai elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt a tanulók.

1997-ben került sor az első OKJ szakmai vizsgáztatásra (számítástechnikai szoftver-üzemeltető).

1988-ban létrehozták a Remenyik Középiskoláért Alapítványt, amelynek célja a jó tanuló, szociálisan rászoruló diákok támogatása, kiemelt osztályprogramok segítése, a tanulók szabadidős tevékenységének hasznos eltöltéséhez való hozzájárulás, az oktatást szolgáló tárgyi, technikai feltételek javítása.

2003-ban új szakmai képzés indult (informatikai hálózati rendszertelepítő). 2003-ban bevezetésre került a kereskedelmi és marketing üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó oktatás: közgazdasági, marketing szakmai képzés elméleti, gyakorlati oktatás. A képzés során tanulóink ​​elsajátítják a vállalkozás beindításához, működtetéséhez, a pénzügyi folyamatok lebonyolításához szükséges ismereteket. Ügyviteli ismereteket és a gyakorlatok során alapszintű jártasságot is szereznek.

Gimnáziumunk alapfeladata: az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés, oktatás, felkészítés a továbbtanulásra. Kiemelt területként kezeljük a magyar nyelv és irodalom, az informatika, a német és az angol nyelv tantárgyak tanítását, a diákok felkészítését a továbbtanulásra. A tanulói igényeket kielégítve különböző fakultációs órákat tartunk, így került sor 2012/13-as tanévben a rendvédelmi fakultációval bővített osztály indítására.

Célunk, hogy gyerekeink szívesen jöjjenek iskolánkba, ahol változatos tanulásszervezési módszerekkel a tanulás aktív részeseivé válnak, s megtanítjuk tanulni tanulóinkat. Iskolánkban humánus bánásmód, demokratikus légkör uralkodik.

Intézményünk oktatási folyamata a gyermeki személyiséget a maga komplexitásában formálja, kielégíti tudásvágyát, fejleszti intellektuális képességeit, gazdagítja érzelemvilágát, alakítja kapcsolatteremtő készségeit, felébreszti és fejleszti igényét az önművelés és testi-lelki egészségre törekvő életmód iránt.

Tanulóknak egy életre, az örök életre szóló útravalót kívánunk adni, hogy személyiségfejlesztésük után a kezüket elengedve önmagukat legyenek képesek továbbfejleszteni. A tárgyi felszerelés javult, bővült, ( 1983 számítástechnikai géppark, 1988 korszerű gyakorlóhivatal, 1991 külső sportlétesítmények, 1994 nyelvi labor, 1997 Internet).

2007-ben bezárta kapuit a kollégium. 2011-ben a szakképzés országos átalakulását segíti elő a szakképzés új alapokra helyezését új típusú szakképzés bevezetése: ügyintéző titkár, IT biztonságtechnikus.

2012-ben a Magyar Posta nem támogatta tovább intézményünkben a postai ügyintéző OKJ-s képzést, így sajnálattal ettől a képzéstől búcsút kellett vennünk. 2013-ban új OKJ képzések kerültek bevezetésre: Informatikai rendszergazda, ügyviteli titkár.

Iskolánk igyekezett lépést tartani a technikai fejlődéssel, pályázatok útján korszerű informatikai eszközök beszerzésével a tanítás-tanulás folyamatát korszerűbbé tenni:

  • Fsz. 7 tanterem számítógépjeink teljes cseréje (20 db PC)
  • 19. Sz. tanterem számítógépeink cseréje (20 db PC)
  • CISCO Labor számítógépeink cseréje (18 db PC)
  • 65 db elavult CRT monitor cseréje 65 db korszerű TFT monitorra
  • Telex tanterem TÁMOP támogatás 16 db számítógép beüzemelése a tanteremben
  • nyertes TIOP pályázat
  • 3 informatikai tanterem (7; 19; CISCO Labor) teljes körű felújítása (elektromos/helyi hálózatok kiépítése, új számítógép asztalok), 65 db PC és 65 db TFT monitor, szerverek, illetve egyéb hálózati eszközök, oktatást segítő Laptopok, fénymásolók, nyomtatók beüzemelése ,WIFI hálózat kiépítése.
  • Nyertes TIOP pályázat:
  • 6 db interaktív tábla beüzemelése
  • IKT eszközök

2013-tól az intézményünk a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola nevet kapja, fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, üzemeltetője Füzesabony Város Önkormányzata.

2015-ben létrejönnek a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alá tartozó Szakképzési Centrumok. Iskolánk neve ettől kezdve: Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Középiskolája.

A 2016/2017-es tanév újabb változásokat hoz és megalakulnak a Szakgimnáziumok, ami újra névváltozással jár: Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakgimnázium.

 2020. július 1-től: Heves Megyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikum 2023. augusztus 31-től Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikum


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum

3390 Füzesabony Ifjúság u. 17.

Telefon: +36 20 858 37 71

E-mail: iskola@remenyikzs.hu

OM azonosító: 203035/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2024/000316


2024Heves Vármegyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum