0670/641-29-69 iskola@remenyikzs.hu

LEZÁRULT PROJEKTEK

Projektjeink Magyarország Kormánya támogatásával, az Európai Unió Kohéziós Alapja finanszírozásában valósutak meg! 

Egri SZC Damjanich János Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

KEHOP-5.2.2-16-2016-00069 projekt

Az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítését célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg.

 A beruházás segítségével az iskolaépület homlokzati nyílászáróinak cseréje, épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése, a tető, valamint a homlokzat utólagos hőszigetelése valósult meg, valamint lábazati hőszigetelési rendszer került kialakításra. A fejlesztés eredményeként az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább..

Az intézmény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00069 ?Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma? című pályázat keretében 396.569.651 Forint vissza nem térintendő támogatást használ fel, a támogatás intenzitása 100%.

További információ a konzorciumvezető oldalán:  http://www.nfsi.hu/kehop/pdf/KEHOP_522_16_2016_00069.pdf

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Erasmus+ KA1

A jövő technikája a szakmunkásképzésben

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja. Magyarországon a program megvalósítását az oktatás és képzés területén a Tempus Közalapítvány koordinálja.

A KA1-Erasmus+ Szakképzési mobilitási projektek keretén belül az Európai Bizottság támogatásával 18 tanuló jutott el 2016 tavaszán az Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumából Németországba.

Düsseldorfban 12 tanuló vett részt 3 hetes szakmai gyakorlaton, 6 tanulónk a gépi forgácsoló, 6 tanulónk az autószerelő szakmát képviselte. A pályázat másik szakmai gyakorlati helyszíne Berlin volt, ahol a 3 gépi forgácsoló és 3 autószerelő diákunk töltötte gyakorlatát.

A tanulók költségeit, úgymint szállás, étkezés, utazás az Erasmus+ pályázat fedezte.

A németországi szakmai gyakorlaton való részvételre iskolánk tanulói jelentkezhettek, majd a legtöbb pontszámot elérő diákok kezdhették meg a felkészülést. A felkészítés nyelvi, ország ismereti, utazási és szakmai ismereteket foglalt magába.

Természetesen mindenki izgatottan és várakozásokkal tele indult útra, hiszen diákjainknak idegen nyelvi környezetben, német munkatársak között kellett ellátni nem csak a szakmai feladatokat, hanem a közlekedést, és az önellátást is.

Projektünk partnerszervezetei a HWK Düsseldorf és a HWK Berlin, azaz a Düsseldorfi Kézműves Kamara és Berlini Kézműves Kamara voltak. A kamarai projektkoordinátorok keresték meg diákjaink számára az autószerelő műhelyeket, gépi forgácsoló és a duális képzési műhelyeket, ahol projektünk célkitűzése szerint a fejlett német technikával ismerkedtek meg. A modern gépeket nemcsak megismerték tanulóink, hanem munkavégzésük során használták is azokat.

A tanulók rengeteg tapasztalatot szereztek az élet minden területén, nem csak a szakmai tudásuk gyarapodott, hanem német és angol nyelvi ismeretük is. Az idegen nyelvi kommunikációt nemcsak a munkahelyeiken használták, hanem szabadidős programjaikon is. Hétvégén megismerkedtek a város nevezetességeivel, múzeumaival, rendezvényeivel, megtanultak több milliós városban egyedül közlekedni, vásárolni, étteremben rendelni.

A szakmai gyakorlat teljesítése után a német cégek tanulóinkat számos területen értékelték, úgymint a tanulók munkája, a munkához való hozzáállása. Diákjaink kitűnő értékeléseket kaptak. Büszkék vagyunk tanulóinkra, hogy az idegen környezetben ilyen jól helyt tudtak állni, amely nagy részben az iskolai tanműhelyben és a vállalatoknál kapott alapos és szakszerű gyakorlati oktatásnak köszönhető. Külön elismerést jelentett jó néhány diákunknak, hogy várják őket vissza az üzembe, mint kollégát a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után.

A projekt lehetővé tette, hogy Fábri Eufrozina, az Egri Szakképzési Centrum főigazgatója és Uzelman Tamás, az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetője meglátogassa diákjainkat. A látogatás során a vendégek a Düsseldorfi Kézműves Kamarában ismerkedtek a duális képzés tapasztalataival és megtekinthették a kamarai képzési központot. Programjuk nagyon fontos részét képezte a gépi forgácsoló diákjaink meglátogatása a munkahelyen. A német műhely vezetője és a német kollégák nagyra értékelték diákjaink szakmai tudását és szorgalmát.

A tanulók kísérőik Düsseldorfban Dorkóné Liptai Gabriella és Várhelyi István nyelvtanárok voltak. Berlini diákjainkat Szolári Zsuzsanna tanárnő és Horváth István szakoktató kísérték el. Kísérőik nemcsak szervezési és segítségnyújtási feladatokat láttak el, hanem a német duális szakképzésről is tájékozódtak.

Tanári élménybeszámoló: A jövő technikája

 

Összefoglaló az ERASMUS+ KA1 Mobilitási projektünk  SOS Save Our Students-?Mentsük meg tanulóinkat? ?A korai iskolaelhagyás csökkentésének lehetőségei című pályázatról

A projektünk fő célja a korai iskolaelhagyás csökkentése új, változatos tanítási módszerek alkalmazásával. Továbbá a kollégák nyelvi kompetenciáinak fejlesztése és pozitív iskolai környezet létrehozása szerepelt még az előre megfogalmazott célok között.

Három kolléga utazott ki egy-egy nemzetközi kurzusra a projektben: Barta Bernadett, iskola pszichológus tanárnő 2015 áprilisában Spanyolországban a Cervantes Training keretében a Coaching in Educational Contexts to Reduce Early School Leaving kurzuson vett részt. A kolléganőnek lehetősége adódott szakmai párbeszéd folytatására a kurzus résztvevővel, ahol megbeszélték a korai iskolaelhagyás lehetséges okait Európa szerte. Megoldásokat kerestek ennek csökkentésére, ami szükségessé teszi a tanár-diák kooperáció fejlesztését és ezen felül a tanárok és a szülők kapcsolatának dinamikusabbá tételét. Egy speciális EFT módszert sajátított el, ami csökkenti az általános stresszt, pozitív csapatmunkát eredményez, fejleszti a produktivitást és a problémamegoldásra koncentrál az érzelmek felszabadításán keresztül.

Jászberényiné Kovács Katalin földrajz-történelem szakos tanárnő 2015 nyarán az Egyesült Királyságban az International Projects Centre keretében a Better English for Teacher kurzuson vett részt. A kolléganő azon túl, hogy a nyelvi kompetenciáját fejlesztette, sok új praktikát ismert meg, amelyeket a közismeretei tárgyakat tanító tanárok is tudnak alkalmazni és be tudnak építeni a tanóráikba, hogy azok a diákok számára minél érdekesebbek legyenek és ez által  a tantárgyak közötti átjárhatóság is megvalósuljon.

Kökényné Czeglédi Veronika angol szakos tanárnő szintén 2015 nyarán szintén az Egyesült Királyságban az International Projects Centre keretében a Developing Oral Fluency in the Secondary English Language Classroom kurzuson vett részt.  A módszertani továbbképzés eredményeként új technikák kerültek bevezetésre az idegen nyelv órákon, mint például kreatív csoportbontási módszerek szín- és szókártyákkal, szövegfeldolgozás szótárhasználat nélkül.

A fő projektcél, vagyis hogy a korai iskola elhagyási tényezőket csökkentsük, ilyen rövid idő alatt még nem mérhető, nem kivitelezhető. Azonban a diákoknak nagyon tetszenek az új tanítási módszerek, amelyeket bevezettünk. Sokkal sokszínűbbek, változatosabbak lettek így a tanórák. Bemutató tanórákon keresztül a vezetőség és a tantestület tagjai is megismerkedtek a három kolléganő által elsajátított új módszerekkel. Az eredmény, ami meghaladta az előzetes várakozást: nem várt módon érdeklődtek a kollégák az új tanult módszerekről, a vártnál többen meglátogatták a bemutató órákat. A diákok a vártnál nagyobb érdeklődéssel viszonyulnak az új, bevezetett módszertani feladatokhoz.  Az eredményeket a diákok körében a projekt elvégzése előtt és után is elégedettségi kérdőív kitöltésével mértük, mérjük. Az is nagyon fontos, hogy a tanulók közelebb kerülnek az európaisághoz, konkrétabban láthatják a nyelvtanulás hasznát. Egy elfogadóbb és érdekesebb környezetben tanulhatnak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Ezen kívül nagyobb körben is terjesztettük a projekt eredményeit. Tartottunk egy power pointos szóbeli tájékoztatót 2015 októberében Eger város és Heves megye azon képviselőinek, akik a középiskolánkkal kapcsolatban vannak valamilyen formában, mint például az Iparkamarának, továbbá azoknak a cégvezetőknek, ahol a diákjaink a külső gyakorlatukat töltik. Rájuk is nagy hatást gyakorolt a megvalósított projektünk és úgy gondolják, hogy ez által intézményünk még vonzóbb lesz a pályaválasztás előtt álló fiatalság körében.

Elmondható, hogy mindhárom résztvevő nagyon pozitív tapasztalatokkal tért haza a nemzetközi kurzusokról. Ebből kifolyólag sok kolléga már jelezte, hogy ők is szívesen jelentkeznének ilyen továbbképzésre, ha egy következő pályázat keretében erre lehetőségük nyílik.

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Megvalósult pályázataink:

A TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0033 Értéket teremtő emlékezet

Életút interjúkat készítettek diákjaink pedagógusok segítségével a XX. század élethelyzeteiről. A 75 interjú része egy országos projektnek. Az interjúkat felhasználjuk a tanítási folyamatban-tanórákon, megemlékezéseken. A pályázat implementációs időszakában jelenleg tanévenként 12 interjú feldolgozása a kritérium.

A TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0035  ?Új utak a szakma tanulásban” 

A projekt az új típusú szakképzés bevezetését segíti. A munkacsoportok 4 szakma dokumentumait készítették el és próbálták ki. Jó gyakorlatok gyűjtésével és disszeminációs tevékenységgel-iskolai szerverről letölthetők tananyagaink és segédleteink-népszerűsítjük az új típusú szakképzést.

Szakképző intézmények együttműködése a Sió és a Mátra természetvédelméért
TÁMOP-3.3.14-A-12/1-2013-0139    

Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a siófoki Baross Gábor Középiskolával. A projekt során közös programokon vettek részt a két iskola diákjai. A programok a természetvédelemmel voltak kapcsolatosak. Közös honlapot hoztunk létre.

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0359 ? Törd át gátjaid-a világ legyél te magad.? Középiskolás fiatalok felzárkóztatása és tehetséggondozása a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskolában?          

A projekt keretei között robotika szakkört, idegen nyelvi kommunikációs szakkört, sporttábort szervezünk egyéb kiegészítő programokkal. A tanórán kívüli tevékenységek a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is szolgálják, a diákok személyiségfejlődését kiemelve.

Természetismeret vetélkedőnk és az egészséges diáknap rendezvénye a siófoki projekthez is kapcsolódik témájában.

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program ? Pedagógiai ? szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló

Az iskola hátrányos helyzetű tanulóival foglalkozó projekt a lemorzsolódás csökkentésére, a hátrányos helyzet enyhítésére pedagógiai eszközöket fejleszt ki. Intézményünkből 5 pedagógus mentorként vett részt a programban.

Nemzeti Tehetség Program-SZTG-15- 0019

Így jártak ők ? a múltunk megismerése a közös jövőnk alapja ? megnevezéssel iskolánkból 12 tanuló és az őket segítő tanárok vettek részt benne. A projekt célja: A szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhely működésének támogatása. A pályázat elsődleges célja a szakképzésben részt vevő fiatalok tehetséggondozása volt.

Kérdésed van? Írj nekünk!

10 + 11 =

Megszakítás